Brand Portals zijn digitale omgevingen om medewerkers én leveranciers te faciliteren in de merkpresentatie. Een Brand Portal kan een eenvoudige digitale omgeving zijn, maar ook een geavanceerde waarbij de bezoekers gebruik kunnen maken van ‘tools’ om middelen te produceren en om elkaar te inspireren met eigen werk. In dit artikel 10 tips om een succes te maken van de Brand Portal.Het type portal hangt af van de organisatie. Niet elke organisatie heeft een geavanceerde portal nodig. Sommige organisaties kunnen juist veel geld besparen met tools in de portal. Maar welk type portal de organisatie ook heeft, het gaat om de content.

1. Toegankelijk maken van de Brand Portal

U wilt dat de Brand Portal veel wordt gebruikt. Stel de Portal daarom beschikbaar aan alle relevante mensen en zorg er voor dat zij toegang hebben tot de Portal. Als die met een login is, zorg dan voor een goed systeem om autorisaties toe te kennen, laat nieuwe gebruikers niet te lang wachten voor toegang en zorg snel voor een nieuw wachtwoord als het oude vergeten of verlopen is.

2. Actuele informatie

Niets is zo dodelijk voor een Brand Portal als er geen updates komen. Dit geeft gebruikers snel de indruk dat er niets veranderd en dat ze de informatie al weten. Met als gevolg dat ze niet meer op de Brand Portal kijken. Met name als in de praktijk nieuwe ontwikkelingen te zien zijn en op de Portal nog oude informatie staat, loopt de content manager achter in zijn werk. Zorg daarom ook voor voldoende capaciteit om de content actueel te houden.

3. Toepasbare informatie

De informatie moet voor verschillende soort gebruikers toepasbaar zijn. Een communicatie-medewerker heeft andere informatie nodig dan een ontwerper. Hou hier rekening mee bij het schrijven van de content. Verplaatsen in de doelgroep is essentieel. Ga er niet van uit dat iedereen hetzelfde kennisniveau als u heeft. Uw kennis is vanzelfsprekend, maar dat is niet zo voor de gebruiker van de Brand Portal.

4. Hou rekening met leerstijlen

Om kennis over te dragen, en dat is het doel van de Brand Portal, moet u rekening houden met de leerstijlen van de bezoekers. Er is namelijk niet één manier van kennis vergaren. De een heeft baat bij een tekstuele uitleg, de ander bij visuele instructies (denk ook aan filmpjes) en weer een ander bij voorbeelden. Maak de content aantrekkelijk door een combinatie van tekst, visuals en voorbeelden.

5. Formuleer kort en bondig

Een veelgemaakte fout is dat er lange teksten worden gepubliceerd. Het is niet aantrekkelijk om iets op te zoeken in een grijze brij van teksten (of nog erger, in een PDF document dat eerst geopend moet worden). Maak korte paragrafen met (tussen)koppen en opsommingen bij instructies. De inhoud moet volledig zijn en overeenkomen met de (tussen)koppen. Dat maakt het zoeken (en vinden) gemakkelijker.

6. Licht vaktermen toe

Wat gebeurt er als u in een gesprek veel jargon hoort? U haakt af. Dat moet u voorkomen bij een Brand Portal. Het is immers een leeromgeving. Zorg er voor dat u de vaktermen in de tekst toelicht, of dat er een verwijzing is naar een onderdeel in de Brand Portal om de vaktermen toe te lichten (graag ook weer met visuals). Ga er vooral niet van uit dat iedereen de termen kent die u wel kent.

7. Redeneer ook vanuit communicatiedoelen en -kanalen

Veel Brand Portals hebben een indeling: merkinformatie, bouwstenen van het merk (logo, kleur, etc.) en de toepassingen of middelen. De praktijk is dat veel communicatiemedewerkers te maken hebben met specifieke doelen en daarbij kanalen en middelen zoeken. Bijvoorbeeld het organiseren van een evenement. Daar komen heel wat middelen bij kijken. Inspireer de bezoekers, geef tips en leidt ze naar relevante middelen.

8. Inspireer

Inspireren kan op verschillende manieren: door de opmaak van de Brand Portal zelf (dat eveneens een uiting is van de merkpresentatie), voorbeelden en tekstueel met tips en hints. Verberg de tips niet in de tekst, maar maak er een apart item van. Zorg er ook voor dat de navigatie aansluit op het zoekgedrag van de bezoeker. Maak het mogelijk om snel naar andere webpagina’s te gaan.

9. Voorkom dubbele informatie

Zorg er voor dat niet op veel plaatsen dezelfde informatie staat. Dit veroorzaakt ruis omdat de gebruiker dit net niet zocht (anders had hij wel ergens anders in de Portal gekeken) en daarnaast maakt het de informatie langer dan nodig. Nog belangrijker is de beheersbaarheid van informatie. Stel u moet een specificatie van een kleur of font veranderen. Dan kost het veel meer inspanning om de content te actualiseren.

10. Downloads beschikbaar stellen

Tot slot wil de bezoeker snel aan de slag gaan. Voeg links toe naar tools en geef download bestanden. Geef vooral ook de informatie wanneer ze welk bestand moeten hebben. Er zijn immers zoveel bestanden van het logo. Voor ontwerpers zijn bronbestanden van ontwerpen essentieel. Het bespaart hen tijd en u geld. Bovendien is het een waarborg voor een goede merkpresentatie. En daar doet u het toch voor!

Meer weten? Lees ook onze andere blogs over brand portals.