Privacy beleid 2017-06-25T10:43:47+00:00

Privacy beleid

In ons privacy beleid hebben we vastgelegd op welke wijze(n) we informatie over u (kunnen) verzamelen om die vervolgens te (kunnen) gebruiken om aan uw specifieke verzoek(en) te (kunnen) voldoen. Hierin zijn tevens veiligheidsmaatregelen die we (kunnen) nemen om uw privacy te beschermen beschreven, en ook onze garanties waarvoor we uw gegevens niet zullen gebruiken of registreren.

Informatievergaring

We kunnen persoonlijke informatie vergaren uit verschillende bronnen:

  • Als u een dienst afneemt kunnen wij uw contactgegevens, bankrekening en betaalwijze vastleggen
  • Als u contact met ons opneemt of reageert op onze communicatie verkrijgen wij mogelijk informatie over uw voorkeuren en contactgegevens
  • Uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld websites, blogs, gepubliceerde artikelen en interviews

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de door ons verzamelende en/of door u verstrekte persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Om u te (kunnen) identificeren als u contact met ons opneemt
  • Om contact met u op te (kunnen) nemen, bijvoorbeeld telefonisch, per mail, brief, fax etc. of om u te informeren over onze diensten
  • Als u heeft aangegeven geen informatie van ons te willen ontvangen, bijvoorbeeld doordat u zich heeft uitgeschreven voor een nieuwsbrief, zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel gebruiken
  • Om uw account-/inloggegevens, onze administratie of onze dienstverlening te beheren
  • Om fraude, verlies of diefstal te voorkomen: hiertoe kunnen wij, als u onze dienstverlening wenst af te nemen of we aan u offerte uitbrengen, onder andere kredietcontroles aanvragen bij hiertoe bevoegde organisaties/instanties

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.