‘We execute’

Wij brengen merken tot leven. Een merkimplementatie is meer dan het veranderen van alle merkdragers.
Samen met uw medewerkers geven we invulling aan de beleving van uw merk door uw medewerkers en uw klanten.

Lees meer

De Merk Succes Formule

Succesvolle merken hebben een eigen origineel, uniek en aansprekend verhaal. En communiceren hun merkwaarden consistent via alle kanalen, op alle merkdragers en merkuitingen. Op basis van onze betrokkenheid bij meer dan 100 merkimplementaties zijn wij ervan overtuigd dat een succesvolle merkimplementatie het resultaat is van een eenvoudige formule.

Het uiteindelijke succes van een merk wordt voor 40% bepaald door een prachtig vormgegeven en authentiek ontwerp, voor 40% door een perfecte merkimplementatie en voor 20% door een slim en gedegen merkmanagement. Elke component heeft de juiste aandacht nodig voor het beste resultaat en onze specialisten weten precies wat daarvoor nodig is.

40%

Merkconcept en ontwerp

40%

Merkimplementatie

20%

Merkmanagement

Een merk staat niet zomaar

Een nieuw merk staat niet zomaar. Wij hebben mooie, gedegen creatieve concepten in het verleden onvoldoende of absoluut niet tot wasdom zien komen omdat er verkeerde keuzes werden gemaakt tijdens de merkimplementatie of onvoldoende management van het nieuwe merk.

Het is onze ervaring dat het strategisch verantwoordelijke bureau ook tijdens de merkimplementatie en daarna een verantwoordelijkheid moet blijven houden bij de groei naar volwassenheid van het merk. Tijdens die groei moeten immers nog veel strategische keuzes worden gemaakt.

Omgekeerd hebben wij ook gezien dat verkeerde strategische keuzes in het begintraject kunnen leiden tot een onmogelijke merkimplementatie. We kunnen en moeten elkaar helpen, versterken om op die manier betere en mooiere merken maken. Wij werken samen met partners die deze visie ook hebben en in open relatie daar de schouders onder willen zetten.

oogtekenoranje gekanteld Merkontwikkeling

Samen met u beoordelen we de brand touch points die u inzet voor de merkpresentatie van uw organisatie. We doorlopen ‘customer journeys’ en beoordelen in hoeverre de klantcontacten bijdragen aan de merkbeleving en of er sprake is van een consistente uitstraling en beleving. Waar het niet goed gaat zoeken we naar oorzaken en bepalen we de verbeterpunten. De uitkomsten geven inzicht in de gewenste (door)ontwikkeling van het merk en/of merkmanagement. Indien u dat wenst, verwerken wij de informatie in een ontwerpbriefing.
Merkimplementatie of rebranden is keuzes maken. We analyseren en toetsen de haalbaarheid van relevante scenario’s voor de implementatie. De impactanalyse is een belangrijk fundament voor besluitvorming over het te kiezen scenario en de aanpak van de merkimplementatie. Naast investeringen wordt ook gekeken naar organisatorische aspecten (zoals processen, prioriteiten en beschikbare capaciteit en kennis) en geven we adviezen voor merkmanagement. Afhankelijk van uw specifieke situatie en uw vraag, bepalen we de diepgang van de impactanalyse.
In het plan van aanpak (PvA) staat nauwkeurig beschreven wat de doelen en de resultaten van de merkimplementatie zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de aanpak, projectorganisatie, activiteiten, planning, kosten, issues en risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan de communicatie en de introductiecampagne. Het PvA vormt het routeplan voor de merkimplementatie, inclusief de doorlooptijden, benodigde inzet en risico’s om het resultaat te bereiken.
Als er een merkenarchitectuur met meer merken nodig is, dan is er ook een designarchitectuur nodig. Product- of dienstenmerken kunnen dichter bij het moedermerk staan of er bewust verder vanaf staan. We brengen dit in kaart, bijvoorbeeld: logo’s van de merken kunnen verwant zijn, terwijl andere visuele elementen (zoals bijvoorbeeld typografie, beeldtaal, vormentaal, fotografie) onderscheidend moeten zijn. De voordelen zijn dat het ontwerpbureau kan gaan ontwerpen volgens uw wensen en eisen en dat u criteria heeft om uw merken te managen.